Våra värderingar

1600_500_Love-is-Blessing

Interkulturella äktenskap

Internationella och interkulturella äktenskap kan bidra till att skapa en fredlig värld. Därför uppmuntrar vi att människor gifter sig över nationella och kulturella gränser. Detta inkluderar också äktenskap mellan människor från olika religioner. I sådana äktenskap kan makarna mötas och lära sig av varandras traditioner, värdefull kunskap som kan föras vidare till nästa generation.

16_5_GPA_kids

Att tjäna andra

Allt i skapelsen är till för att ge glädje till sin omgivning. Ingenting är skapat enbart för sin egen skull. Alla är skapade för varandra. Jag existerar för dig och du för mig. Det var så Gud skapade universum. Att inse att vi existerar för andras skull är en stor bedrift som förändrar våra liv. Till och med den minsta och mest obetydliga sak kan ge en upplevelse av lycka om vi gör det för någon annan. Tjäna andra kan vi göra på många olika sätt; i hemmet, på arbetsplatsen eller i de olika nätverk som vi skapat i vardagen. Att ta vara på de tillfällen där vi kan ge till våra medmänniskor är viktigt för att göra våra liv rikare.

TP1_banner4

Stärka familjer

Den fredliga familjen är grundvalen för ett fredligt samhälle. Familjen är den plats där generationer lever tillsammans. Att leva tre generationer tillsammans är ett ideal som i praktiken inte är så lätt att genomföra men det är något som är eftersträvansvärt. Föräldrarna representerar nuet och barnen framtiden medan far- och morföräldrar företräder det förgångna. Så det är bara genom att ta till sig allt från både far- och morföräldrar samt föräldrar som barnen kan ärva den rikedom som finns både i det förflutna och i nutiden.
Att skapa en kärleksfull atmosfär i hemmet är föräldrarnas viktigaste uppgift, det ger också den trygghet som barnen behöver för att växa till att bli mogna, oberoende och ansvarskännande individer.

meditate

Personlig utveckling

En väsentlig del av den mänskliga naturen är att vi strävar efter att växa och utvecklas. Vi föds som små barn där vi är helt beroende av den omvårdnad och närhet som vi får ta del av genom våra föräldrar och andra närstående.
När vi sedan växer blir det naturligt att vi gradvis kan ta ett större eget ansvar för våra beslut och våra handlingar.
Att kunna stå på egna ben och ha friheten att välja är en viktig del av den personliga tillväxten. Vi tycker inte om att andra fattar beslut som vi är kapabla att fatta själva. Vi motsätter oss tvång. Gud har gett oss handlingsfrihet och respekterar alltid vår frihet att fatta egna beslut.
Personlig utveckling sker ofta i samspel med andra människor. När man talar om social kompetens handlar det just om människans förmåga att fungera väl i olika sociala situationer. Att bli en andligt mogen individ innebär att utveckla självinsikt, empati samt att förkovra sig i ett långsiktigt tänkande.