Vår vision & tro

De tre välsignelserna

1st

Vi föds i en familj för att vårt sinne och vår kropp ska växa till mognad.
Genom att uppleva kärlek från olika medlemmar i familjen utvecklar vi en förståelse för universella principer och värderingar.
När vi upptäcker vår identitet som Guds söner och döttrar är vi mer redo att skapa en egen familj.

2nd

Om vi har utvecklat ett hjärta av osjälvisk kärlek är det lättare för oss att skapa sann och varaktig kärlek i våra förhållanden.
Som Guds söner och döttrar skapar vi familjer där Guds kärlek kan blomstra och förökas genom generationerna…
… tillhandahåller en närande miljö för att var och en i familjen ska kunna nå sin unika, skapande potential
Våra familjer blir byggstenar för en värld där alla människor kan leva utan gränser.

3rd

Genom att använda vår kreativitet tar vi ansvar för att bry oss om och utveckla världen för allas bästa.
Stora tänkare arbetar tillsammans, skapar en värld av fred och välstånd som Gud ursprungligen syftade till.
Individen lever för familjen, familjen för nationen och nationen lever för världen.

 

 

För mer information, besök dplife.info.