Rev. Sun Myung Moon

true-father_1600x500

 

Principerna upptäcktes av Enighetsrörelsens grundare Sun Myung Moon. Under sin uppväxt i Korea blev han intensivt medveten om människors lidande och att mänskligheten misslyckats med att bygga en god och rättvis värld. Han försökte förstå varför människor led och hur man kunde få slut på det. Eftersom han växte upp i en kristen familj, visste han att religionen berörde människans grundläggande situation och att den lovade himmelriket till dem som följde Gud. Men han såg också att de etablerade religionerna, även om de var hundratals år gamla och byggde på skrifter, som var fulla av uppenbarelser från Himlen, ändå inte kunde svara på många av livets gåtor eller lösa de svåraste problemen, som utmanade mänskligheten. Alltmer medveten om det stora gapet mellan religiösa ideal och den faktiska verkligheten, började han sitt eget idoga sökande efter lösningar genom bön och studier.

 

Guds kallelse

Vid sexton års ålder, under djup bön på en bergssluttning nära sin hemby, uppenbarade sig Jesus för honom och gav honom missionen att rädda mänskligheten. Trots sin ungdom och trots att han insåg att uppgiften att befria mänskligheten från lidande och orättvisor egentligen var omöjlig, accepterade han den och svor absolut lydnad till Gud. På grund av att han aldrig tvekat att följa sin inre övertygelse, har han fått utstå mycken förföljelse och svårigheter, men han har aldrig svikit sin mission.

Efter att ha fått Guds kallelse, insåg han att han inte kunde lyckas, om han inte först förstod mer om Gud och Hans skapelse. Han sökte outtröttligt sanningen, tillbringade dagar och nätter i hänförda böner och i studier och fasta. Hans metod var att först formulera specifika frågor om Gud, Satan och människan och sedan söka svaren både i naturen och i den andliga världen, och därefter försöka få svaren bekräftade genom bön. Många gånger leddes han direkt av Abraham, Moses, Jesus, Muhammed, Buddha, Konfucius och andra heliga män och kvinnor, som mötte honom i den andliga världen och som hjälpte honom att bättre förstå Gud och det komplicerade historien om relationerna mellan Gud och människa. Vid tjugofem års ålder hade han funnit kärnan av Principerna.

Principerna ger insikter om Guds väsen, om varför män och kvinnor skapades och hur samhället kan uppfylla både Guds och människors längtan och drömmar. Dessutom ger det en förklaring till hur de första förfäderna avskiljdes från Gud, hur denna skilsmässa kan övervinnas och hur Gud arbetat genom historien för att återupprätta människan till hennes naturliga tillstånd av harmoni och enighet med Gud.

 

Avfärdad och fördömd från allra första början

Ursprungligen ville inte Sun Myung Moon starta någon ny kyrka. Han hävdar att han, vid 16 års ålder, hade en andlig upplevelse där Jesus bad honom att fullfölja en speciell mission. När han i vuxen ålder tog sitt budskap till de etablerade kristna kyrkorna i Korea vägrade de att lyssna på honom. Sun Myung Moon samlade en liten skara runt sig men hans kritiker började sprida falska rykten om dem. Han började predika i den kommunistkontrollerade norra delen av Korea, varpå han blev fängslad och skickad till arbetsläger under tre år. När han så småningom återvann sin frihet, grundade han Enighetskyrkan som växte och expanderade till internationell nivå. I de länder där Enighetskyrkan etablerat sig har rörelsen ofta inledningsvis mötts av misstro och förföljelse.

 

En missförstådd visionär