Interkulturella äktenskap

Internationella och interkulturella äktenskap kan bidra till att skapa en fredlig värld. Därför uppmuntrar vi att människor gifter sig över nationella och kulturella gränser.

Detta inkluderar också äktenskap mellan människor från olika religioner. I sådana äktenskap kan makarna mötas och lära sig av varandras traditioner, värdefull kunskap som kan föras vidare till nästa generation.