Att tjäna andra

Allt i skapelsen är till för att ge glädje till sin omgivning. Ingenting är skapat enbart för sin egen skull. Alla är skapade för varandra. Jag existerar för dig och du för mig. Det var så Gud skapade universum.

Att inse att vi existerar för andras skull är en stor bedrift som förändrar våra liv. Till och med den minsta och mest obetydliga sak kan ge en upplevelse av lycka om vi gör det för någon annan.

Tjäna andra kan vi göra på många olika sätt; i hemmet, på arbetsplatsen eller i de olika nätverk som vi skapat i vardagen. Att ta vara på de tillfällen där vi kan ge till våra medmänniskor är viktigt för att göra våra liv rikare.