2017/12/17 Famuiljelöfte 3 /Family Pledge 3


Familjen är kärlekens skola. Man lär sig olika typer av kärlek steg för steg.

Family is the school of love. We learn different types of love step by step.