Monthly Archives: March 2014


Besök oss

Kontakta oss via email ffwpu.swe@gmail.com   Besök oss Söndagsandakter äger rum varje söndag kl.11.00 Vi samlas på Vintergatan 24 i Sundbyberg, med undantag för soliga sommardagar. Då passar vi på att ha söndagsandakt i någon park.   Det är en fem minuters (350 meter) promenad till Vintergatan 24 från Sundbybergs T-bana, via Råstensgatan. Varmt välkommen!


Stärka familjer

Den fredliga familjen är grundvalen för ett fredligt samhälle. Familjen är den plats där generationer lever tillsammans. Att leva tre generationer tillsammans är ett ideal som i praktiken inte är så lätt att genomföra men det är något som är eftersträvansvärt. Föräldrarna representerar nuet och barnen framtiden medan far- och morföräldrar företräder det förgångna. Så […]


Att tjäna andra

Allt i skapelsen är till för att ge glädje till sin omgivning. Ingenting är skapat enbart för sin egen skull. Alla är skapade för varandra. Jag existerar för dig och du för mig. Det var så Gud skapade universum. Att inse att vi existerar för andras skull är en stor bedrift som förändrar våra liv. […]


Interkulturella äktenskap

Internationella och interkulturella äktenskap kan bidra till att skapa en fredlig värld. Därför uppmuntrar vi att människor gifter sig över nationella och kulturella gränser. Detta inkluderar också äktenskap mellan människor från olika religioner. I sådana äktenskap kan makarna mötas och lära sig av varandras traditioner, värdefull kunskap som kan föras vidare till nästa generation.


Fader Moons memoarer

“Jag ville bli en person kunde torka bort tårarna som rann från människornas ögon och ta bort sorgen som fanns i deras hjärtan. När jag låg i skogen och lyssnade till fåglarnas sång, tänkte jag “Världen behöver bli lika varm och ömsint som dessa sånger.” Jag visste ingen vilken karriär jag skulle satsa på, men […]


Rev. Sun Myung Moon

  Principerna upptäcktes av Enighetsrörelsens grundare Sun Myung Moon. Under sin uppväxt i Korea blev han intensivt medveten om människors lidande och att mänskligheten misslyckats med att bygga en god och rättvis värld. Han försökte förstå varför människor led och hur man kunde få slut på det. Eftersom han växte upp i en kristen familj, […]