Vanliga frågor

Vad står Familjefederationen för?

Det egentliga namnet är: ”Familjefederationen för världsfred och enighet”, fast vi kallar oss bara Familjefederationen.

Kan du berätta lite om federationens bakgrund och etik?

Kyrkan grundades i Korea av Sun Myung Moon. Han föddes i Nordkorea och när han var 15 år gammal fick han en vision (hoppas att det är ok för dig att tala om sådant) av Jesus där Jesus berättade att hans mission på jorden inte var slutförd och han bad denne pojke att slutföra denna mission. För att göra en lång historia kort så tillbringade han många år för att ta reda på vad Jesus egentligen menade, varför världen ser ut som den gör med all ondska och vem är egentligen Gud och hur är Gud. Genom bön och uppenbarelser, vilket inte var så lätt som det låter, kom han fram till något som vi kallar “Principerna”.
Han kom fram till den mycket plågsamma sanningen att Gud lider och har lidit ända sedan människan övergav honom. Han har förlorat sina barn, vilket är det värsta som kan hända en förälder.
Människans sinnen, både de fysiska och de andliga fördummades och vi har levt i okunskap tills dess. Gud har hela tiden arbetat att föra tillbaka mänskligheten till honom men det har varit en svår process som tagit lång tid. Framför allt eftersom vi människor sällan har förstått vad som egentligen pågått eller hade någon djupare förståelse om vad Gud gick igenom. Gud sitter inte på någon tron i himlen och blickar ner på människor. Han har arbetat genom hela historien att föra tillbaka människan till sitt ursprungliga tillstånd, vilket är att leva i enighet med Himmelske far.
Sättet att åstadkomma detta är att leva för andra. Om vi gör detta så öppnar våra liv sig och får större mening och perspektiv och vi kan växa andligen. Det här är något som vi inom Familjefederationen kallar sann kärlek. Familjen är central i denna process. Det är i familjen som vi kan lära oss vad kärlek egentligen är, genom våra föräldrar, syskon och sedan genom att älska våra egna barn. Men den absoluta majoriteten av oss kommer inte från sådana slags familjer där Gud är i centrum och där vi egentligen kan lära oss vad kärlek är. Därför har vi uppgiften att själva skapa sådana familjer. Också vår kyrkogemenskap har detta syfte att hjälpa oss att växa andligen och nå fram till en genuin personlig relation till Gud.
Sun Myung Moon egentliga mission är att förena kristenheten, vilket har varit svårt ända från början. Han ville först inte skapa sin egen rörelse utan bara samarbeta med andra kristna kyrkor. De kristna kyrkor som han gick till i början förstod inte honom alls och de började istället förfölja honom, speciellt när människor från deras egna kyrkor började ansluta sig till honom. Denna förföljelse har bara fortsatt, även här i Sverige är t.ex. Svenska kyrkan inte direkt positivt inställd till oss, utan upplever oss som ett hot. Men hans mission kvarstår dock – att förena kristendomen. I samband med detta måste jag säga att vi inte tror att det var Guds vilja att Jesus skulle dö på korset, utan det var en sista utväg som Jesus var tvungen att ta eftersom han inte togs emot av det judiska folket. Men Jesus vann en andlig seger som inte kan förnekas och det gav världen en möjlighet att djupare förstå att Gud är vår far/mor (om du är kristen kan detta vara något som är svårt att höra.). Men Jesus kom för att förverkliga Guds syfte; att skapa himmelriket här på jorden, där ingen ondska finns, och han hade inte möjlighet att genomföra detta till fullo.

Vad är den viktigaste punkten i er tro?

Inte lätt att sammanfatta i några korta meningar men kan försöka genom att säga så här: Gud existerar som en personlig gud, personlig så till den milda grad att han är intresserad av mig som individ. Alla har vi dessutom en alldeles egen unik del av Guds hjärta. Gud existerar för alla människor oavsett ras eller nationalitet. Inför Gud är vi hans barn och vi är alla syskon. Det största man kan göra med sitt liv är att försöka efterlikna Gud. Vi har alla den förmågan, vi är skapta så, alla har den talangen. Det närmaste vi kan komma Guds skaparförmåga är när vi själva bildar familj och blir föräldrar. Genom att ha egna barn kommer man närmast Guds känslor inför alla människor. Och till sist, Gud gav oss världen att leva i och ta hand om. Ta ansvar för så att vi alla; människor, djur och växter, kan leva tillsammans här på jorden.

Hur är rörelsen uppbyggd?

Enighetsrörelsen är ett allomfattande namn för de organisationer som grundats av den Koreanske religiösa ledaren, Pastor Sun Myung Moon. Rörelsen är en bred allians av individer och organisationer som arbetar för världsfred genom att eliminera de gränser som utgörs av ras- och religionsmotsättningar.
The Universal Peace Federation
En global allians av religiösa, akademiska, politiska och andra ledare i samhället som arbetar för att skapa varaktig världsfred.
The Inter-religious International Federation for World Peace 
Representanter för religioner och nationer utvecklar nya former för gott ledarskap och styrelseskick
Familjefederationen för världsfred och enighet
Med en djup relation till Gud som utgångspunkt, verkar Familjefederationen för harmoni och stabilitet inom familjen och mellan trosinriktningar. Man håller söndagsandakter och erbjuder ett unikt perspektiv på individens utveckling och mänsklighetens historia.
The Women’s Federation for World Peace
Ett internationellt nätverk av kvinnor som betonar frågor om familj och utbildning och verkar för försoning mellan kvinnor från motstridiga etniska och religiösa grupper.
The International Relief Friendship Foundation
En hjälporganisation som erbjuder och stöder utbildning, hälsovård och katastrofhjälp i utvecklingsländer.
The Collegiate association for the Research of Principles
Verkar för en ungdomskultur där hänsyn för andra står i centrum. CaRP organiserar kultur- och sportevenemang och utgör ett forum för universitetsstuderande som är intresserade av sociala och moraliska frågor.

Hur är er syn på döden och livet efter?

Vi tror att det är meningen att vi verkligen ska skapa det som man brukar kalla “Himmelriket”, här på jorden, inte bara något som man kommer till när man dör.
Genom våra liv här på jorden skapar vi också förutsättningar för att förverkliga Guds ursprungliga idé som han hade när han skapade oss och världen.Om jag skulle säga något om vår kyrka så betonar vi betydelsen av andlighet och Guds upplevelser, men det är lika viktigt att i livet verkligen göra saker för att förverkliga dessa idéer.

Vad är sanna familjer enligt er?

Sann i den här bemärkelsen betyder “som Gud hade tänkt sig”. Hela mänskligheten ska kunna leva tillsammans, respektera och älska varandra, medvetna om vårt gemensamma ursprung. Vi är förstås Guds barn, men precis som våra barn växer upp måste vi också som människor växa upp till att helt kunna uttrycka Guds natur. Gud har skapat man och kvinna, alltså är den bästa avbilden av Gud en sann man och en sann kvinna tillsammans. Barn som föds in i en sådan familj kan mycket tydligt förstå Guds natur och hans kärlek, genom att direkt uppleva sina föräldrars kärlek. Med många sådana familjer kan världen verkligen förändras.

Hur många medlemmar finns det i Sverige?

I Sverige finns det ett hundratal medlemmar. De flesta bor i Stockholm med omnejd.

Vad är välsignelsen?

Vi säger att ett par blir välsignat när de gifter sig. En välsignelse innebär att man inför Gud och världen lovar varandra evig trohet. Evig trohet innebär just det, evig. Även när vi slutar vårt fysiska liv och fortsätter vår existens är vi tillsammans med våra äkta hälft.