Stärka familjer

Den fredliga familjen är grundvalen för ett fredligt samhälle.

Familjen är den plats där generationer lever tillsammans. Att leva tre generationer tillsammans är ett ideal som i praktiken inte är så lätt att genomföra men det är något som är eftersträvansvärt.

Föräldrarna representerar nuet och barnen framtiden medan far- och morföräldrar företräder det förgångna. Så det är bara genom att ta till sig allt från både far- och morföräldrar samt föräldrar som barnen kan ärva den rikedom som finns både i det förflutna och i nutiden.

Att skapa en kärleksfull atmosfär i hemmet är föräldrarnas viktigaste uppgift, det ger också den trygghet som barnen behöver för att växa till att bli mogna, oberoende och ansvarskännande individer.