2017/12/17 Famuiljelöfte 3 /Family Pledge 3Familjen är kärlekens skola. Man lär sig olika typer av kärlek steg för steg.

Family is the school of love. We learn different types of love step by step.